666

Zapraszamy

na gminny turniej piłki nożnej dla dorosłych

o puchar wójta gminy Roberta Wróblewskiego

Turniej odbędzie się w 10 września 2023 roku na orliku w Winnicy.

Początek o godz. 15.00

Zapisy drużyn w dniu turnieju do godz. 14.30

Wszyscy uczestnicy muszą znać i zaakceptować Regulamin turnieju

Dokumenty do pobrania:

Zgoda rodzica na udział dziecka 16-18 lat w turnieju

Zgłoszenie drużyny do turnieju

Regulamin turnieju

I. Cel rozgrywek

 1. Rozwijanie i propagowanie aktywności ruchowej.
 2. Popularyzacja piłki nożnej w gminie Winnica.
 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 4. Wdrażanie do przestrzegania zasady fair-play.
 5. Aktywne spędzanie wolnego czasu.
 6. Wyłonienie mistrza gminy Winnica w piłce nożnej.

II. Termin i miejsce

 1. Termin zawodów: 10 września 2023 r. (niedziela), początek godz. 15.00.
 2. Miejsce: Orlik w Winnicy.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestniczyć w turnieju mogą tylko osoby pełnoletnie, którzy są mieszkańcami gminy Winnica (możliwe jest uczestnictwo osób niepełnoletnich, które najpóźniej w dniu rozgrywania turnieju ukończyły 16 lat oraz dostarczyły do organizatora pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna). Dodatkowo w każdej drużynie może zagrać 2 zawodników spoza gminy Winnica – warunkiem jest zgłoszenie ich przed pierwszym meczem oraz zgoda Kapitanów drużyn i organizatora. W przypadku wątpliwości co do miejsca zamieszkania lub wieku zawodnik zostanie wylegitymowany. Jeśli nie okaże się legitymacją szkolną lub dowodem osobistym nie zostanie dopuszczony do turnieju.
 2. Udział drużyn w turnieju jest nieodpłatny.
 3. Termin i miejsce zgłaszania drużyn: Zgłoszenia drużyny dokonujemy u organizatorów w dniu zawodów do godziny 14.30

IV. Regulamin

 1. Obowiązuje strój sportowy.
 2. Czas gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn (10-12 min).
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała i kontuzje.
 4. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów, poszczególne drużyny mogą zrobić to we własnym zakresie.
 5. O systemie gry zadecyduje organizator w zależności od ilości drużyn.
 6. Spotkania rozgrywane będą w zespołach 6-osobowych (5+1). Zmiany hokejowe.
 7. Na wykonanie wszystkich wznowień gry zawodnik ma 3 sekundy.
 8. Bramkarz może wznowić grę wyrzutem piłki ręką.
 9. Bramkarz nie może łapać piłki zagranej nogą przez zawodnika ze swojej drużyny
 10. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
 11. Punktacja: 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis, 0 pkt za porażkę.
 12. Sędziowie mają możliwość karania zawodników żółtymi i czerwonymi kartkami.
 13. Obowiązuje obuwie sportowe oraz jednolite stroje.
 14. Czas jest zatrzymywany tylko w przypadku kiedy zadecyduje o tym sędzia.
 15. W przypadku remisu w meczu pucharowym drużyny strzelają po 3 rzuty karne.

V. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy.

Organizator
LUKS Lider Winnica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *