Dojazd na miejsce zawodów

Jadąc od Winnicy w kierunku Nasielska ok. 3 km za Winnicą (dokładnie 2,7 km licząc od kościoła) skręcamy w prawo w polną drogę. Wypatrujcie na głównej drodze specjalnie przygotowanego „drogowskazu”. Skręcamy z głównej ulicy w polną drogę tak jak pokazuje „Lisi drogowskaz”.

Dalej jadąc polną drogą po około 100 metrach skręcamy w prawo, następnie po kolejnych 100 metrach skręcamy w lewo i dojeżdżamy do gospodarstwa na którego terenie znajduje się Biuro Zawodów.

W pobliżu Biura Zawodów będzie wyznaczony parking dla samochodów. Prosimy parkować samochody według wskazań parkingowych, którzy będą wyznaczać miejsca do zaparkowania.

Dojazd od strony Winncy: https://www.youtube.com/watch?v=mNjIuRsAqaY

Dojazd od strony Nasielska: https://www.youtube.com/watch?v=nLJssIwajjg

Link do mapy Google

Współrzędne GPS

Jeżeli używasz GPS’a podaj współrzędne miejsca docelowego: 52.628719, 20.907964

Jeżeli używasz Google Maps wpisz jako adres docelowy Rębkowo 52(kod pocztowy 06-120).

Dojazd z Warszawy (przykładowa trasa)

Punktualność

UWAGA! Bardzo prosimy o przybycie na co najmniej 15 min przed startem. Początek trasy biegu w części pokrywa się z drogą dojazdową, dlatego od godz. 9.45 wjazd będzie zamknięty i dojazd samochodem do samego Biura Zawodów będzie utrudniony.

START biegu o godzinie 10.00!

Odbiór numerów startowych

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 8.30 – 9.30

  • numer będzie wydany po wcześniejszym podpisaniu przez zawodnika formularz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  • UWAGA! Niepełnoletni zawodnicy muszą obowiązkowo przedstawić oświadczenia podpisane przez rodziców (lub opiekunów prawnych);
  • Każdy zawodnik ma obowiązek biec z numerem startowym przypiętym z przodu na koszulce w widocznym miejscu;

Zobacz Regulamin „Pogoni za Lisem”

Niezapisani zawodnicy

Limit uczestników biegu wynosi 150 osób. Chętni do udziału w biegu (a jeszcze niezapisani) mogą się zgłosić w dniu biegu do Biura Zawodów w godz. 8.30 – 9.30. Zostaną zapisani tylko pod warunkiem, że wcześniej nie wyczerpie się limit 150 zawodników. Internetowe zapisy zostaną zamknięte w czwartek o północy.

Trasa biegu

Trasa biegu liczy 5 km. W 80% przez las, w 97% ścieżkami leśnymi i polnymi drogami (tylko około 150 metrów po nawierzchni asfaltowej).

Trasa będzie wyznaczona przez taśmy oraz w newralgicznych punktach przez harcerzy i strażaków. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek (oraz ewentualnych poleceń) udzielanych przez harcerzy i strażaków na trasie.

Na trasie będzie znajdował się jeden punkt nawodnienia w okolicach 2,5 km.

Poruszanie się poza wyznaczoną trasą będzie skutkować wykluczeniem z zawodów.

Organizacja mety

Po przekroczeniu linii mety prosimy zawodników o stosowanie się do wskazówek organizatorów i sędziów biegu. Umożliwi to sprawne i dokładne zmierzenie czasu każdemu zawodnikowi. Po ukończeniu biegu każdy zawodnik jest zobowiązany do  zwrotu chipu.

Po ukończeniu biegu każdy zawodnik otrzyma na mecie medal. Na pokrzepienie sił będzie woda i banan oraz kiełbasa z grilla (lub ogniska), a na deser ciasto. Poczęstunek jest dla wszystkich, zarówno biegaczy jak i kibiców. Prosimy się częstować.

Bieg dla dzieci, czyli „Mini Pogoń za Lisem”

Po tym jak ostatni zawodnik z głównego biegu przekroczy metę odbędzie się „Mini Pogoń za Lisem”, czyli krótki bieg dla dzieci na dystansie 100-200 metrów. Zgłoszenia do biegu dla dzieci będą prowadzone na miejscu i zostaną ogłoszone przez prowadzącego. Każde dziecko po ukończeniu mini biegu otrzyma medal i małe upominki.

Puchary dla najlepszych

Po biegu zostaną wręczone dyplomy dla trójki najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach:

  • Kobiet
  • Mężczyzn
  • „Młody Lis” – dziewczęta do lat 18
  • „Młody Lis” – chłopcy do lat 18
  • „Mistrz gminy Winnica – kobiet” – dla osób zamieszkałych na terenie gminy Winnica
  • „Mistrz gminy Winnica – mężczyzn” – dla osób zamieszkałych na terenie gminy Winnica

Zdjęcia i nagranie wideo

Każdy z zawodników i kibiców zobowiązany jest szeroko się uśmiechać do naszych fotografów obecnych na biegu.

Kibice

Każdy z zawodników ma obowiązek przyprowadzić ze sobą możliwie jak najwięcej kibiców i zachęcić do wspólnej zabawy w dniu biegu.

Pytania

Z każdym pytaniem lub problemem podczas biegu można zwrócić się do organizatorów:

Jacek Bryśkiewicz – tel. 696 513 105

Daniel Sikorski – tel. 507 477 347

Robert Wróblewski – sędzia główny