Dojazd na start

Jadąc od Pułtuska kierować się w stronę Nasielska drogą 619, która przechodzi następnie w drogę 571. Po przejechaniu 7,8 km, licząc od ronda przy moście, skręcamy w prawo w miejscowości Golądkowo. Po przejechaniu 1,5 km dotrzemy do skrzyżowania z figurką. Tam właśnie po lewej stronie znajduje się żwirowa droga prowadząca na bieg „Żółty Jesienny Lis”. Będą znajdowały się tam oznaczenia w postaci tabliczek.

Jadąc od Winnicy kierunkujemy się w stronę Pułtuska drogą 571. Po przejechaniu 4,1 km licząc od kościoła zjeżdżamy w lewo na miejscowość Łachoń. Po przejechaniu 1,5 dotrzemy do skrzyżowania z figurką. Tam właśnie po lewej stronie znajduje się żwirowa droga prowadząca na bieg „Żółty Jesienny Lis”. Będą znajdowały się tam oznaczenia w postaci tabliczek.

W pobliżu Biura Zawodów będzie wyznaczony parking dla samochodów. Prosimy parkować samochody według wskazań parkingowych, którzy będą wyznaczać miejsca do zaparkowania. Dla ułatwienia po wpisaniu „Łachoń” w Google Maps nawigacja prowadzi nas idealnie do miejsca, w którym znajduje się wjazd do lasu.

UWAGA! Bardzo prosimy o przybycie na co najmniej 30 min przed startem. Początek trasy biegu w części pokrywa się z drogą dojazdową, dlatego od godz. 10.45 wjazd będzie zamknięty i dojazd samochodem do samego Biura Zawodów będzie utrudniony.

START biegu o godzinie 11.00!

Biuro Zawodów

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 9.30 – 10.30.

Numer będzie wydany po wcześniejszym podpisaniu przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych (oświadczenie dostępne w Biurze Zawodów).

UWAGA! Niepełnoletni zawodnicy muszą obowiązkowo przedstawić oświadczenia podpisane przez rodziców (lub opiekunów prawnych). Oświadczenie dostępne w biurze zawodów.

Każdy zawodnik ma obowiązek biec z numerem startowym przypiętym z przodu na koszulce w widocznym miejscu.

Niezapisani zawodnicy

Limit uczestników biegu wynosi 100 osób.

Osoby zapisane przez internet z potwierdzoną płatnością mają zagwarantowany pakiet.

Lista osób z potwierdzoną płatnością: 77 osób – kliknij.

Chętni do udziału w biegu (a jeszcze niezapisani) mogą się zgłosić w dniu biegu do Biura Zawodów w godz. 9.30 – 10.30. Koszt pakietu w dniu zawodów: 50 zł. Osoby, które zapisały się przez internet, ale nie opłaciły pakietu traktowane są jako osoby nie zapisane.

Pozostały 23 pakiety startowe.

Trasa biegu

Trasa biegu liczy 10 km, pomiar wykonany zegarkiem z GPS. W 95% przez las, w 5% jest to droga asfaltowa. Dystans trasy będzie oznaczony co kilometr. Trasa będzie wyznaczona przez taśmy, strzałki oraz oznaczenia na drzewach. W newralgicznych punktach przez harcerki i strażaków. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek (oraz ewentualnych poleceń) udzielanych przez harcerki i strażaków na trasie. Poruszanie się poza wyznaczoną trasą będzie skutkować wykluczeniem z zawodów.

Organizacja mety

Po przekroczeniu linii mety prosimy zawodników o stosowanie się do wskazówek organizatorów i sędziów biegu. Umożliwi to sprawne i dokładne zmierzenie czasu każdemu zawodnikowi. Na pokrzepienie sił będzie woda oraz ciepły posiłek regeneracyjny. Poczęstunek jest dla wszystkich, zarówno biegaczy jak i kibiców. Prosimy się częstować 🙂

Biegi dla dzieci, czyli „Mini Żółty Jesienny Lis”

Po biegu głównym, około godziny 12:00, odbędzie odbędzie się również „Mini Żółty Jesienny Lis”, czyli krótkie biegi dla dzieci z podziałem na kategorie. Zgłoszenia do biegu dla dzieci będą prowadzone na miejscu i zostaną ogłoszone przez prowadzącego. Każde dziecko po ukończeniu mini biegu otrzyma medal i małe upominki. Będzie obowiązywał limit 20 dzieci w tym biegu.

Pytania

Z każdym pytaniem lub problemem podczas biegu można zwrócić się do organizatorów:

  • Artur Kopka – tel. 502591361
  • Jacek Bryśkiewicz – tel. 696 513 105