Regulamin

Winnicka Liga Futsalu

sezon 2023

1. Rozgrywki odbywają się w oparciu o uproszczone przepisy gry w piłkę nożną tzw. Futsal.

2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zameldowani na terenie gminy Winnica. Możliwe jest uczestnictwo osób niepełnoletnich, które najpóźniej w dniu rozgrywania turnieju ukończyły 16 lat oraz dostarczyły do organizatora pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna. Dodatkowo w każdej drużynie może zagrać 2 zawodników spoza gminy Winnica – warunkiem jest zgłoszenie ich przed pierwszą kolejką. W przypadku wątpliwości co do miejsca zamieszkania lub wieku zawodnik zostanie wylegitymowany. Jeśli nie okaże się legitymacją szkolną lub dowodem osobistym nie zostanie dopuszczony do meczu.

3. W przypadku niewystarczającej ilości drużyn zgłoszonych do ligi, organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia drużyn spoza gminy Winnica

4. Rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch rundach (mecz i rewanż) systemem „każdy z każdym”.

5. Drużyny powinny występować w jednakowych strojach. Każda drużyna musi mieć oznaczonego kapitana. Kapitan jest odpowiedzialny za zachowanie drużyny na boisku i na ławce rezerwowych. Przed meczem kapitan drużyny wręcza sędziemu protokół ze składem drużyny. Kapitan reprezentuje drużynę wobec sędziego oraz wobec organizatorów.

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w Winnickiej Lidze Futsalu.

7. Każdy zawodnik gra na swoją odpowiedzialność, bądź w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców, którzy wyrazili zgodę na udział w/w przedsięwzięciu. Zarówno zawodnicy pełnoletni, niepełnoletni jak i ich rodzice nie będą wnosili żadnych roszczeń i pretensji pod adresem organizatorów w razie kontuzji lub innych wypadków podczas trwania zawodów.

8. W trakcie trwania Ligi można dodatkowo zgłaszać zawodników (opłata 30 zł) – oprócz ostatnich 3 kolejek II rundy.

9. Dozwolone jest przejście zawodnika z jednej drużyny do drugiej w ciągu obu rund (opłata 30 zł) – oprócz ostatnich 3 kolejek II rundy.

10. Spotkania będą trwać 2×10 minut z przerwą 3 min. Mecz kończy się z chwilą rozpoczęcia sygnału syreny. W przypadku spóźnienia się którejś z drużyn więcej niż 10 min Sędzia musi odgwizdać walkower dla drużyny przeciwnej (5:0).

11. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Jednocześnie na boisku przebywa 5 zawodników (4 w polu gry + bramkarz).

12. Mecz może się odbyć kiedy drużyna liczy min. 4 zawodników (bramkarz + 3 w polu).

13. Ilość zmian podczas spotkania jest nieograniczona. Zmiany zawodników z parkietu dokonywane są systemem hokejowym przy ławce rezerwowych. Zawodnik zmieniający może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik zmieniany całkowicie je opuści. Za niewłaściwe dokonaną zmianę zawodnik zmieniający zostanie ukarany żółtą kartka, a drużyna rzutem wolnym pośrednim z miejsca w którym znajdowała się piłka.

14. Zmiana bramkarza musi zostać zasygnalizowana sędziemu.

15. Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola gry.

16. Bramkarz nie może chwytać piłki podanej do niego celowo przez swojego zawodnika z pola (podanej nogą poniżej kolana). Zagranie takie będzie karane rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia.

17. Przewinienia karane wykluczeniem z gry:

Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

a) gra brutalnie,

b) zachowuje się wybitnie niesportowo,

c) używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka w stosunku do zawodnika lub innych osób,

d) pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),

e) pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub karnym.

Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie c) lub d) a nie popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeśli nastąpiło ono w polu karnym rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

18. Naruszenia/sankcje.

Zawodnik musi być napomniany zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:

a) jest winny niesportowego zachowania,

b) słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,

c) uporczywie narusza przepisy gry,

d) opóźnia wznowienie gry,

e) nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry autem rożnym lub wolnym,

f) wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,

g) rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznawany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

19. Odległość muru od miejsca wykonania rzutu wolnego wynosi 5 m.

20. Rzut z autu wykonywany jest nogą, a piłka leży nieruchomo na linii bocznej lub w przestrzeni między linia boczną a trybunami oraz linią boczną a oknami.

21. Dotknięcie sufitu (rzut wolny pośredni).

22. Wszystkie wznowienia gry muszą nastąpić w ciągu 6 sekund.

23. Zabronione są wślizgi (karane rzutem wolnym bezpośrednim), atak z tyłu (żółta kartka), zabroniona jest również gra barkiem w bark. Można dokonać wślizg w piłkę w celu obronienia piłki lecącej do bramki w dalszej odległości od przeciwnika.

24. Sędzia za brutalny faul lub niesportowe zachowanie może zastosować następujące kary:

a) karę upomnienia,

b) karę napomnienia (żółta kartka),

c) karę wykluczenia (czerwona kartka).

 • Zawodnik ukarany żółtą kartką zostaje wyłączony z gry przez okres 3 minut, a jego drużyna w tym czasie gra w osłabionym składzie przez 3 minuty bądź do pierwszej straconej bramki (po stracie bramki przed upływem 3 min na boisko wchodzi inny zawodnik niż ukarany żółtą kartką).
 • Zawodnik ukarany po raz drugi żółtą kartką w tym samym meczu otrzymuje czerwoną kartkę. W takim przypadku zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 3 minut bądź do pierwszej straconej bramki.
 • Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 5 minut. Po upływie 5 minut zawodnika ukaranego czerwoną kartką może zastąpić inny zawodnik.
 • W przypadku, gdy na skutek otrzymania kar napomnienia lub wykluczenia skład drużyny zmniejszył się poniżej 3 zawodników, sędzia kończy spotkanie, a drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower, o którym mowa w pkt. 26. Regulaminu. Jeżeli jednak wynik meczu jest korzystniejszy w momencie jego przerwania dla drużyny przeciwnej w stosunku do drużyny osłabionej, zachowany zostaje wynik meczu uzyskany na boisku w momencie przerwania meczu.
 • W przypadku wykluczenia (czerwonej kartki) kara dyskwalifikacji minimum jeden mecz z wyjątkiem punktu poniżej.
 • W przypadku wykluczenia (czerwonej kartki) za wybitnie niesportowe zachowanie kara dyskwalifikacji minimum dwa mecze (decyzja organizatorów na podstawie sprawozdania sędziowskiego).

25. Punktacja:

a) zwycięstwo: 3 pkt,

b) remis: 1 pkt,

c) porażka: 0 pkt.

26. O kolejności miejsc w tabeli decydują:

a) ilość uzyskanych punktów (w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa zespoły decydują wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami),

b) jeżeli ilość punktów i różnica bramek będzie równa w spotkaniach bezpośrednich zainteresowanych drużyn decyduje: różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek,

c) w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy lub więcej zespołów będzie miała zastosowanie mała tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.

27. Walkower wynosi: 5:0.

28. Za udział w meczu nieuprawnionego zawodnika, drużyna zostaje ukarana walkowerem.

29. Oddanie 3 meczów walkowerem spowoduje wykluczenie zespołu z rozgrywek.

30. W przypadku udziału w meczu nieuprawnionego zawodnika, drużynie przeciwnej przysługuje prawo protestu. Zapowiedź protestu powinna nastąpić niezwłocznie po rozegraniu meczu. Protest powinien zawierać imię i nazwisko nieuprawnionego zawodnika, nazwę drużyny, w której występuje oraz datę spotkania. Decyzja o regulaminowej karze nastąpi po wysłuchaniu dwóch stron.

31. Mecze rozgrywane są piłką do futsalu – rozmiar 4, którą zapewnia organizator.

32. W relacji sędzia – zawodnik powinna obowiązywać forma: panie sędzio, panie zawodniku.

33. Kwestie sporne wyjaśnia wyłącznie kapitan drużyny z opaską na ramieniu.

34. Nagrody:

a) puchary dla trzech najlepszych drużyn biorących udział w lidze,

b) nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech drużyn,

c) nagroda dla najwszechstronniejszego zawodnika,

d) nagroda dla najskuteczniejszego strzelca ligi,

e) nagroda dla najlepszego bramkarza ligi.

35. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy – ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica.

36. Sprawy bezpieczeństwa: zakazuje się wnoszenia oraz spożywania alkoholu na terenie obiektu oraz palenia papierosów. W przypadku nieprzestrzegania tego punktu organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenie kibiców na teren obiektu w trakcie rozgrywania meczów.

37. Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach uzależniony jest od wniesienia opłaty wpisowej, która wynosi 400 zł od drużyny.

38. Organizatorem ligi jest LUKS Lider Winnica.

39. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. LUKS Lider, ul. Pułtuska 19a, 06-120 Winnica, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym.
 3. Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: liderwinnica@gmail.com
 5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
 6. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom.
 8. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnionych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży oraz pozostawienia rzeczy osobistych w miejscach ogólnodostępnych.
 2. Na terenie hali sportowej i szatni obowiązuje zmienne obuwie sportowe oraz przestrzeganie regulaminu hali.
 3. Na terenie hali, na której rozgrywany jest turniej, liga, lub zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.
 4. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. Kapitan ma prawo zgłaszania do organizatora wszelkich naruszeń regulaminu dokonanych przez innych uczestników turnieju.
 5. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z niniejszym regulaminem.
 6. Każdy zawodnik poświadcza znajomość i akceptację regulaminu oraz oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i w powyższych rozgrywkach bierze udział na własną odpowiedzialność podpisując się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej, przed rozpoczęciem turnieju.
 7. W przypadku nie przestrzegania regulaminów lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub wspólnie z organizatorem ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 8. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi regulaminem ustalonymi przez organizatora.
 9. Sprawy sporne dotyczące części sportowej rozstrzyga Sędzia Główny Ligi. O sprawach innych decyduje organizator.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 11. W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami organizatora:

Marcin Kozłowski tel : 513 371 983

Jacek Bryśkiewicz tel: 696 513 105