Program biegów

1. Biegi dzieci – Mini Pogoń za Lisem:

 • godz. 10.20 – bieg na 800 m (roczniki 2006-2007)
 • godz. 10.30 – bieg na 600 m (roczniki 2008-2011)
 • godz. 10.40 – bieg na 400 m (roczniki 2012-2013)
 • godz. 10.50 – bieg na 200 m (rocznik 2014 i młodsi)

2. godz. 12.00 – Pogoń za Lisem na 5 km

Dojazd na miejsce zawodów

Biuro zawodów oraz miejsce startu znajdowało się będzie w remizie OSP Rębkowo. Adres miejsca to Rębkowo 2, 06-120 Rębkowo.

Dojeżdżając od strony Pułtuska kierujemy się drogą 571, po około 1,4 km od miejscowości Winnica będziemy mieli skręt w prawo w drogę asfaltową. Przy skrzyżowaniu stoi drogowskaz „Rębkowo”. Po 1,5 km kierowania się cały czas drogą główną dotrzemy do miejsca docelowego.

Dojeżdżając od strony Nasielska kierujemy się drogą 571, po około 10 km od centrum Nasielska będziemy mieli skręt w lewo. Przy skrzyżowaniu stoi drogowskaz „Rębkowo”. Po 1,5 km kierowania się cały czas drogą główną dotrzemy do miejsca docelowego.

W pobliżu Biura Zawodów będzie wyznaczony parking dla samochodów. Prosimy parkować samochody według wskazań parkingowych, którzy będą wyznaczać miejsca do zaparkowania.


Współrzędne GPS

Jeżeli używasz GPS’a podaj współrzędne miejsca docelowego: 52.637764, 20.912339


Punktualność

UWAGA! Bardzo prosimy o przybycie na co najmniej 15 min przed startem. Początek trasy biegu w części pokrywa się z drogą dojazdową, dlatego od godz. 11.45 wjazd będzie zamknięty. Dodatkowo wydawanie pakietów skończy się najpóźniej do godziny 11.30.

START biegu o godzinie 12.00!


Odbiór numerów startowych

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 10.30 – 11.30

 • numer będzie wydany po wcześniejszym podpisaniu przez zawodnika formularz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • UWAGA! Niepełnoletni zawodnicy muszą obowiązkowo przedstawić oświadczenia podpisane przez rodziców (lub opiekunów prawnych);
 • Każdy zawodnik ma obowiązek biec z numerem startowym przypiętym z przodu na koszulce w widocznym miejscu;

Niezapisani zawodnicy i nieopłaceni

Limit uczestników biegu wynosi 200 osób. Chętni do udziału w biegu (a jeszcze niezapisani) mogą się zgłosić w dniu biegu do Biura Zawodów w godz. 10.30 – 11.30. Zostaną zapisani tylko pod warunkiem, że wcześniej nie wyczerpie się limit 200 zawodników. Opłata startowa w biurze zawodów wynosi 50 zł.

Osoby, które zapisały się na bieg, ale nie dokonały opłaty mogą zrobić to w biurze zawodów. Opłata startowa w dniu biegu wynosi 50 zł.


Trasa biegu

Trasa biegu liczy 5 km. W 75% ścieżkami leśnymi i polnymi drogami, a w 25% (około 1 km) po nawierzchni asfaltowej.

Trasa będzie wyznaczona przez taśmy oraz w newralgicznych punktach przez harcerzy i strażaków. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek (oraz ewentualnych poleceń) udzielanych przez harcerzy i strażaków na trasie.

Na trasie będzie znajdował się jeden punkt nawodnienia w okolicach 2,5 km.

Poruszanie się poza wyznaczoną trasą będzie skutkować wykluczeniem z zawodów.


Organizacja mety

Po przekroczeniu linii mety prosimy zawodników o stosowanie się do wskazówek organizatorów i sędziów biegu. Umożliwi to sprawne i dokładne zmierzenie czasu każdemu zawodnikowi. Po ukończeniu biegu każdy zawodnik jest zobowiązany do zwrotu chipu.

Po ukończeniu biegu każdy zawodnik otrzyma na mecie medal. Na pokrzepienie sił będzie woda i banan oraz kiełbasa z grilla, a na deser ciasto. Poczęstunek jest dla wszystkich, zarówno biegaczy jak i kibiców. Prosimy się częstować.


Biegi dla dzieci, czyli „Mini Pogoń za Lisem”:

 1. Bieg malucha –200 m (trasę można pokonać z rodzicem)
 2. Bieg dla dzieci kat. rocznik 2011-2012 – 400 m
 3. Bieg dla dzieci kat. rocznik 2007-2010 – 600 m
 4. Bieg dla dzieci kat. rocznik 2005-2006 – 800 m

Zgłoszenia do biegu dla dzieci będą prowadzone na miejscu w godz 9:00-10:00. Każde dziecko po ukończeniu mini biegu otrzyma medal i małe upominki. Bieg rozpoczną się od godziny 10:20.


Puchary dla najlepszych

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na 5 km oraz biegów towarzyszących otrzymują puchary.

Za zajęcie miejsc I-III w kategorii: wiekowej, drużynowej i „Mistrzostwa Gminy Winnica” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.

Puchar dla najstarszego uczestnika biegu głównego.

Puchar dla Najliczniejszej drużyny.


Zdjęcia i nagranie wideo

Każdy z zawodników i kibiców zobowiązany jest szeroko się uśmiechać do naszych fotografów obecnych na biegu.


Kibice

Każdy z zawodników ma obowiązek przyprowadzić ze sobą możliwie jak najwięcej kibiców i zachęcić do wspólnej zabawy w dniu biegu.


Pytania

Z każdym pytaniem lub problemem podczas biegu można zwrócić się do organizatorów:

Jacek Bryśkiewicz – tel. 696 513 105

Marcin Kozłowski – sędzia główny, tel 513 371 983