Gminny turniej badmintona 2019 – regulamin

Regulamin

Gminny turniej badmintona w Winnicy
Winnica, 10.03.2019

I. Organizator

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Winnica.

II. Termin i miejsce

 1. 10.03.2019 r., godzina 15.00, hala sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy (ul. Pułtuska 19, Winnica).

III. Uczestnictwo

 1. W turnieju prawo startu osoby, które ukończyły 15 lat, są mieszkańcami gminy Winnica lub członkami klubu LUKS Lider Winnica. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekuna prawnego) na uczestnictwo w turnieju. Udział w turnieju jest bezpłatny.

IV. Zgłoszenia

 1. Zapisy zawodników będą prowadzone na miejscu przed turniejem do godz. 14.30.

V. Kategorie i nagrody

 1. Zawody będą prowadzone w podziale na kategorie Kobiet i Mężczyzn. Miejsca I-III w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone pucharami.

VI. Zasady gry

 1. Turniej będzie rozgrywany według zasad spisanych przez Organizatora w dokumencie „Zasady gry”. Każdy zawodnik ma obowiązek z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zasad gry.
 2. Mecze rozgrywane będą w grach pojedynczych.

VII. System rozgrywek

 1. System rozgrywek grupowo-pucharowy. Zostanie szczegółowo ustalony przed rozpoczęciem turnieju z zależności od liczby uczestników.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Rakietki i lotki zapewnia Organizator.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu, niestosowanie się do zasad gry, zachowania niesportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów, mogą stanowić podstawę do wykluczenia z rozgrywek.
 3. Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy.
 4. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 5. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody umyślnie wyrządzone przez siebie.
 6. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
 7. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest, aby zawodnicy ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 8. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator.
 9. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

LUKS „Lider” Winnica